Dr. E. Boekmanschool

Korte Lepelstraat 81 1018 ZA Amsterdam

  • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
  • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
  • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
  • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool
  • Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Dr. E. Boekmanschool werkt een hecht en divers team. Met veel enthousiasme en gedrevenheid dragen wij samen onze missie en visie uit. Samen zijn wij verantwoordelijk om ons onderwijs door te ontwikkelen. Daarom zijn veel leerkrachten onderdeel van een leerteam. Wij hebben op dit moment vier goed functionerende leerteams. Elk leerteam houdt zich bezig met een bepaald onderdeel van ons curriculum.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft aangevraagd of ziek is neemt de directie contact op met Excellent Flex en Lukida. Zij zorgen voor vervanging. Mocht er geen leerkracht gevonden worden dan worden de leerlingen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben 17 groepen en ons team bestaat uit gedreven mensen: leerkrachten, onderwijsassistenten, een remedial teacher, een orthopedagoog, een intern begeleider, een meer-hoogbegaafdheidspecialist, een administratief medewerker, een conciërge, TSO-coördinatoren en de directie. Ons team is betrokken en handelt vanuit een duidelijke visie op onderwijs.

De school is een lerende organisatie en voert een actief beleid in het realiseren van de onderwijskundige en pedagogische visie. Door een planmatige aanpak van professionalisering, collegiale consultatie en het werken in leerteams heeft onderwijsvernieuwing een belangrijke plek binnen ons onderwijs. Samenwerken is essentieel. Niet alleen onderling, maar ook met de omgeving.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De bovenstaande uren zijn bij benadering. We werken niet met vaste roosters voor de hele school. We hebben afspraken over wat er wekelijks aan bod moet komen. We kijken daarbij ook naar de onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school welke ondersteuning mogelijk is voor leerlingen met een extra onderwijs- en/of begeleidingsvraag naast de basisondersteuning en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. U vindt het meest recente Schoolondersteuningsprofiel op onze website.

Nieuw Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen beantwoordt vragen van ouders

Ouders hebben soms vragen over het onderwijs van hun kind. Voor hen is er vanaf komend schooljaar het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen.Ouders kunnen het Oudersteunpunt bellen met vragen over passend onderwijs, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor hun kind op school mogelijk is
  • hoe zij en hun kind een goede school kunnen kiezen, ook als hun kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn lastige situaties op school 

Waarom een oudersteunpunt?

Bij de evaluatie van passend onderwijs bleek dat veel ouders niet goed weten waar ze met die hun vragen terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Daarom krijgen hebben alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs de opdracht een oudersteunpunt op te zetten. 

OCO: partner van de samenwerkingsverbanden

In Amsterdam hebben de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs de handen ineengeslagen en OCO gevraagd om het Oudersteunpunt te ontwikkelen en uit te voeren. OCO is een onafhankelijke organisatie met veel kennis en ervaring over de manier waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen georganiseerd is. Ouders, leerlingen en mbo-studenten kunnen ook bij OCO terecht voor informatie over bijvoorbeeld leerplicht en overstappen naar een andere school. Via de helpdesk, en tijdens de spreekuren van OCO in de stad. 

Van start

In de eerste week van oktober gaat het steunpunt officieel van start, en organiseren we verschillende activiteiten in de stad.

Hierover lees je binnenkort meer op de website (in ontwikkeling).

Website:               www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:              020-3306320

Whatsapp:            06-16004600

Email:                  info@oudersteunpunt020.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar ons SOP (schoolondersteuningsprofiel).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De VVE-coördinator onderhoudt nauwe contacten met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar onze leerlingen vandaan komen. Wij streven naar een warme overdracht en plannen regelmatig wederzijdse bezoeken. 

Terug naar boven