Dr. E. Boekmanschool

Korte Lepelstraat 81 1018 ZA Amsterdam

Schoolfoto van Dr. E. Boekmanschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Dr. E. Boekmanschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilige (leer)omgeving
  • Talentontwikkeling
  • Cultuur & burgerschapsvorming
  • Onderzoekend leren
  • 21e eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren zien we in Amsterdam een stijging van het aantal verhuizingen vanwege ruimte en kosten. In 2018 verhuisde 12 procent van de gezinnen met kinderen jonger dan vier jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook op de Dr. E. Boekmanschool zagen wij dat terug in ons leerlingenaantal. Gelukkig zien wij sinds 2020 weer een toename van inschrijvingen en zij-instromers. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Mocht u een gesprek willen met een leerkracht, de intern begeleider, de adjunct-directeur of de directeur gaat het bij voorkeur op afspraak. U kunt de desbetreffende persoon aanspreken of een e-mail sturen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mocht u de protocollen en bijlagen van het sociaal veiligheidsplan in willen zien, stuur een e-mail naar:directie@boekmanschool.nl

Terug naar boven