De Zeeheld

Roggeveenstraat 14 1013 PV Amsterdam

 • Schoolfoto van De Zeeheld
 • De voorzijde van de school ligt aan de Roggeveenstraat (wandelgebied).
 • Schoolfoto van De Zeeheld
 • Schoolfoto van De Zeeheld
 • Schoolfoto van De Zeeheld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden, bijscholing, compensatieverlof of een andere vorm van verlof, spant de schooldirectie zich in om voor vervanging te zorgen.

Hoe doen wij dat?  

 • Allereerst wordt een aanvraag gedaan voor een invaller bij de Brede Selectie, de invalpool die verbonden is aan onze stichting.
 • Is er geen invaller beschikbaar, dan worden parttime leerkrachten benaderd met de vraag, of zij op de betreffende dag (niet de eigen werkdag) in kunnen vallen.
 • Is dit niet mogelijk, dan verdeelt een medewerker van De Zeeheld zonder groepsverantwoordelijkheid (RT-er/IB-er/directeur/administratief medewerker) de groep over meerdere groepen. Hiervoor zijn vooraf verdeelsleutels opgesteld door de groepsleerkracht. De leerlingen krijgen op de dag dat ze verdeeld zijn een aangepast pakket werk mee. In sommige gevallen zal gevraagd worden of de 4-jarige leerlingen thuis kunnen blijven.
 • In noodgevallen worden de kinderen naar huis gestuurd. In dat geval wordt er eerst contact met thuis opgenomen. Gelukkig is dat tot nu toe zelden voorgekomen. Leerlingen worden dus nooit zo maar naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt aan de hand van de methode Kleuterplein.
Alle activiteiten en lessen die worden aangeboden, zijn verbonden aan het thema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We integreren diverse vakgebieden met elkaar, bovenstaande tabel geeft slechts een indicatie van de verdeling van deze uren over verschillende vakgebieden.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Zeeheld bieden we passend onderwijs aan al onze leerlingen. Hierbij maken we gebruik van onze eigen kennis en vaardigheden, zo nodig schakelen we externe deskundigheid in om alle kinderen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven