De Zeeheld

Roggeveenstraat 14 1013 PV Amsterdam

  • Schoolfoto van De Zeeheld
  • De voorzijde van de school ligt aan de Roggeveenstraat (wandelgebied).
  • Schoolfoto van De Zeeheld
  • Schoolfoto van De Zeeheld
  • Schoolfoto van De Zeeheld

In het kort

Toelichting van de school

Op Alles in 1 school DeZeeheld bieden we opvang en onderwijs in een doorgaande lijn aankinderen van 2,5 t/m 12 jaar met als motto: Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs!

Kinderen leren op De Zeeheld om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan. We bieden onze leerlingen een rijke leer- en speelomgeving en betekenisvolle activiteiten. Deze dagen kinderen uit tot ondernemen waardoor ze hun interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.  

Ons eigentijdse onderwijs kenmerkt zich door aandacht voor het individuele leren en ontwikkelen van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. We bieden veel differentiatie in niveaus en gebruiken moderne lesmethoden en ICT-middelen ter verrijking en Op de Zeeheld maken we leren zichtbaar en betrekken we kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen hebben actieve rol in de school. We zetten coöperatief leren in om kinderen met- en van elkaar te laten leren. 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Alles in 1 school
  • Veilig en warm schoolklimaat
  • Verantwoordelijk
  • Rijke leeromgeving
  • Zichtbaar lerende leerling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alles in 1 school De Zeeheld is een school met een gemengde populatie die een afspiegeling is van de buurt en stad Amsterdam. De ontwikkeling van de wijk De Houthavens zorgt mede voor een toestroom van nieuwe leerlingen. De school groeit licht. Gelukkig hebben we voldoende ruimte en zijn wachtlijsten niet nodig.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven