De Zeeheld

Roggeveenstraat 14 1013 PV Amsterdam

  • Schoolfoto van De Zeeheld
  • De voorzijde van de school ligt aan de Roggeveenstraat (wandelgebied).
  • Schoolfoto van De Zeeheld
  • Schoolfoto van De Zeeheld
  • Schoolfoto van De Zeeheld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het gemiddelde van de eindtoets in 2016-2017 ligt boven de inspectienorm. Deze score is naar verwachting van deze groep leerlingen.

Alle leerlingen uit groep 8 hebben de eindtoets gemaakt, ook de leerlingen die de einddoelen van groep 8 niet hebben behaald vanwege beperkte cognitieve capaciteiten. Van twee leerlingen tellen de scores daarom niet mee in het gemiddelde van de school.

Van twee andere leerlingen worden de scores niet mee berekend in het gemiddelde, omdat zij korter dan 2 jaar op De Zeeheld onderwijs hebben gehad. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Zeeheld gebruiken we tussentijdse metingen om ons onderwijs te evalueren: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
Toetsen die we afnemen bij leerlingen, worden altijd door de leerkracht geanalyseerd. Op basis van de analyse wordt het aanbod voor de leerlingen afgestemd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven