Willibrordschool

Diemerparklaan 11 1087 EM Amsterdam

 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Schoolfoto van Willibrordschool

Het team

Toelichting van de school

Naast de directeur bestaat het team in 2019-2020 uit: 

 • 3 intern begeleiders
 • 2 adjunct directeuren
 • 1 OGO coördinator 
 • 1 coördinator voor opleiden in de school (OPLIS)
 • 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • 1 ICT-coördinator
 • 1 onderwijsassistente
 • 1 conciërge 
 • 2 administratief medewerkers (waarvan 1 Tussenschoolse Opvang coördinator is)

We hebben 27 vrouwelijke en 4 mannelijke collega's. Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de wat jongere en nog minder ervaren leraren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De ASKO werkt met een vervangingspool, op die manier hopen wij bij (ziekte)verlof de vervanging te regelen. Gelukkig hebben wij ook een eigen netwerk van mensen die af en toe een dagje kunnen en willen werken. In uiterste nood verdelen we de kinderen over de andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Willibrord hebben we 4 groepen 1-2, van elke groep 3 t/m 8 twee parallelgroepen en vanaf januari een instroomgroep voor de allerjongste kleuters.

Elke groep wordt begeleid door 1 fulltime of 2 parttime leerkrachten. De leerkracht heeft de eerste verantwoordelijkheid over de hele groep, maar staat hierin niet alleen. Zij worden hierin ondersteund door een adjunct directeur en door het ondersteuningsteam.

De Willibrord wordt geleid door de directeur en twee adjunct directeuren. Samen vormen zij het Management Team. (MT) De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat op de Willibrord plaatsvindt. De adjunct directeuren bewaken de onderwijskwaliteit binnen hun bouwen en zijn coach van de leerkrachten. Tevens zijn zij na de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor ouders.

De Willibrord streeft een hoogwaardig niveau van ouderparticipatie na. Dit houdt in dat ouders helpen met activiteiten, maar ook samen het onderwijs bepalen. Maar ook dat een goed contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind belangrijk gevonden wordt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is voor alle kinderen op IJburg. Bij ons kunnen kinderen zich ontwikkelen op hun eigen manier.Wij vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, nieuwsgierig zijn, sociaal en emotioneel vanuit hun kracht handelen, vragen durven te stellen, met elkaar kunnen spelen en werken, van alles willen onderzoeken, leren lezen, rekenen, schrijven en bouwen. Leren is bij ons samenwerken met andere kinderen en, gestimuleerd door professionele leerkrachten en studenten, je eigen ontwikkeling doormaken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren kiezen en rekening houden met keuzes van anderen. Je fantasie gebruiken kan hier net zo goed als kennis opdoen en met je handen werken.

Bij ons staat het onderwijs in het teken van wat kinderen al kunnen en weten, het handelen is erop gericht steeds de volgende stap in de ontwikkeling te bereiken. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden (hoe verloopt het ontwikkelproces?). Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS, de methodetoetsen en de observaties van leerkrachten. Leerlingen die opvallen komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. 

Op de Willibrord vinden we dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij vinden dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning, dit gaat altijd in goed overleg met ouders en leerkrachten. Daarbij kijken we wat de mogelijkheden in een bepaalde groep zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven