Alan Turingschool

Poolstraat 2 1018 LR Amsterdam

  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool

In het kort

Toelichting van de school

De Alan Turingschool is een ambitieuze en gezellige buurtschool waar alle Amsterdammers welkom zijn. Onze leerlingen zijn inwoners van een kleine maar vooruitstrevende wereldstad met inwoners uit alle windstreken. Het ligt dus voor de hand dat wij onze kinderen opleiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers.??Onze school is vernoemd naar de Britse wiskundige en codekraker Alan Turing. Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. Maar hij was ook creatief, sportief én een kei in samenwerken. De veelzijdigheid van Turing komt terug in ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden
  • Turing skills
  • Wereldburgerschap
  • Gezondheid
  • Diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Alan Turingschool is een kleine basisschool met de intentie om te groeien. We zijn begonnen in het schooljaar 2016-2017 na overname van basisschool De Pool in stadsdeel Centrum. Er zitten er nu circa 180 leerlingen op school

De Alan Turingschool is een ambitieuze en gezellige buurtschool waar alle Amsterdammers welkom zijn. Onze leerlingen zijn inwoners van een kleine maar vooruitstrevende wereldstad met inwoners uit alle windstreken. Het ligt dus voor de hand dat wij onze kinderen opleiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers.?? Onze school is vernoemd naar de Britse wiskundige en codekraker Alan Turing. Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. Maar hij was ook creatief, sportief én een kei in samenwerken. De veelzijdigheid van Turing komt terug in ons onderwijs. Op de Alan Turingschool komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen.Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de buitenschoolse opvang in samenwerking met Woest Zuid. Op de BSO krijgen leerlingen ondersteuning bij hun huiswerk. Verder hebben we aandacht voor sport en bewegen, cultuur, maakonderwijs en bijzondere uitjes of workshops. 

De Alan Turingschool heeft de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer. Onder begeleiding van teamleden en overblijfvrijwilligers lunchen de kinderen in aparte overblijflokalen. Na het eten kunnen zij kiezen tussen buiten of binnen spelen. We organiseren geregeld sport- en spelactiviteiten. Ook zorgen we voor extra binnen- en buitenspeelgoed en knutselmateriaal. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven