Alan Turingschool

Poolstraat 2 1018 LR Amsterdam

  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool

In het kort

Toelichting van de school

De Alan Turingschool is een ambitieuze en gezellige buurtschool waar alle Amsterdammers welkom zijn. Onze leerlingen zijn inwoners van een kleine maar vooruitstrevende wereldstad met inwoners uit alle windstreken. Het ligt dus voor de hand dat wij onze kinderen opleiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers.??Onze school is vernoemd naar de Britse wiskundige en codekraker Alan Turing. Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. Maar hij was ook creatief, sportief én een kei in samenwerken. De veelzijdigheid van Turing komt terug in ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis van de wereld
  • Sociale veiligheid
  • Creativiteit
  • Hoge verwachtingen
  • Kritisch denkende wereldburger

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2016 was de Alan Turingschool met een vernieuwend onderwijsconcept een van de winnaars van de Amsterdamse Scholenwedstrijd.

Onze school is vernoemd naar de Britse wiskundige, logicus en codekraker Alan Turing (1912-1954), die tijdens de Tweede Wereldoorlog samenwerkte met mensen uit verschillende vakgebieden. We hebben Alan Turing niet als naamgever van onze school gekozen, omdat wij willen dat onze leerlingen op hem gaan lijken. ??We hebben Alan Turing gekozen omdat zijn veelzijdigheid een grote inspiratiebron is voor onderwijs.??? Hij bezat namelijk kennis en vaardigheden die wij als leidraad nemen voor wat we onze leerlingen willen bijbrengen: rekenen, taal, logica, nieuwsgierig denken, abstract denken, bètavaardigheden, robotica, inventiviteit, creativiteit, makervaardigheden, algemene ontwikkeling, een gezonde levensstijl, sportiviteit, doorzettingsvermogen en goed kunnen samenwerken.?

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de buitenschoolse opvang in samenwerking met Woest Zuid. Op de BSO krijgen leerlingen ondersteuning bij hun huiswerk. Verder hebben we aandacht voor sport en bewegen, cultuur, maakonderwijs en bijzondere uitjes of workshops. 

De Alan Turingschool heeft de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer. Onder begeleiding van teamleden en overblijfvrijwilligers lunchen de kinderen in aparte overblijflokalen. Na het eten kunnen zij kiezen tussen buiten of binnen spelen. We organiseren geregeld sport- en spelactiviteiten. Ook zorgen we voor extra binnen- en buitenspeelgoed en knutselmateriaal. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven