Alan Turingschool

Poolstraat 2 1018 LR Amsterdam

  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een groot lerarentekort in Amsterdam en iedere vervanging vraagt om flexibiliteit. Voor ons staat de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen en leraren altijd voorop. Om te voldoen aan de onderwijstijdenwet hebben we voor alle groepen twee calamiteitendagen opgenomen. Gezien het lerarentekort kunnen wij de onderwijstijd echter niet garanderen. 

Bij ziekte of verlof zoeken wij in samenspraak met collega’s een passende oplossing waarbij we collega’s en ouders zo min mogelijk belasten en op zoek gaan naar een zo stabiel mogelijke situatie voor de leerlingen. Dit vereist maatwerk. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

?In de ochtend zijn kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft een geleide instructie: eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen. In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij de kinderen leren en ontdekken. Naast de aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen komen dan onze andere onderwijspijlers aan bod. Hier wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van maakonderwijs:

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelen en werken

De kinderen spelen in (thema)hoeken al dan niet aan een opdracht of werken met de leerkracht aan een gerichte opdracht. Er is veel aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en samenspelen.  

Thematisch onderwijs

Naast aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling werken de leerlingen van groep 1/2 thematisch, waarbij de biografie van Alan Turing startpunt en richtsnoer is. De brede belangstelling en ontwikkeling van Alan Turing hebben we gebruikt om een cyclisch model te maken waarin thema’s elke drie jaar terugkeren en waarbij kennis op kennis wordt gestapeld. Binnen dit thematisch onderwijs worden verschillende vakken ‘opgelost.’ Dit geldt voor wereldoriëntatie, (wereld)burgerschap, kunstbeschouwing, maakonderwijs

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Thematisch onderwijs

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, natuur en geschiedenis) wordt thematisch aangeboden, waarbij de biografie van Alan Turing startpunt en richtsnoer is. De brede belangstelling en ontwikkeling van Alan Turing hebben we gebruikt om een cyclisch model te maken waarin thema’s elke drie jaar terugkeren en waarbij kennis op kennis wordt gestapeld. Binnen dit thematisch onderwijs worden verschillende vakken ‘opgelost.’ Dit betekent dat woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen geen aparte vakken zijn, maar binnen dit curriculum een plaats hebben gekregen. Dit geldt ook voor wereldoriëntatie, (wereld)burgerschap, kunstbeschouwing, maakonderwijs en sociaal emotionele ontwikkeling. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Alan Turingschool is een gezellige buurtschool met grote ambities. Onze leerlingen zijn inwoners van een kleine maar vooruitstrevende wereldstad waar mensen uit alle windstreken samenwonen. Het ligt dus voor de hand dat wij onze kinderen opleiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers. Onze school is vernoemd naar de Britse wiskundige en codekraker Alan Turing. Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. Maar hij was ook creatief, sportief én een kei in samenwerken. De veelzijdigheid van Turing komt terug in ons onderwijs. Op de Alan Turingschool komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven