Basisschool Elout

Cornelis Krusemanstraat 68 -70 1075 NS Amsterdam

  • De Elout is een school met een kunstprofiel. In de school komt dit op diverse plekken terug.
  • In het schooljaar 2019-2020 kregen wij een schoolplein 14 schoolplein. Een schoolplein volgens de regels van Johan Cruijff.
  • Schoolfoto van Basisschool Elout
  • Schoolfoto van Basisschool Elout
  • Schoolfoto van Basisschool Elout

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs voor elk niveau
  • Talent ontwikkeling
  • Kunst, sport,Cultuur onderwijs
  • Plezier en kwaliteit in alles
  • Diversiteit;wederzijds respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Elout werkt met jaargroepen. De afgelopen jaren heeft het team zich ontwikkeld in sterk klassenmanagement en een goede kwaliteit van de instructie. De inzet van het Effectieve Directe Instructie model (EDI-model) levert de groepsleerkracht ruimte binnen de klassikale structuur om te differentiëren. Om deze organisatievorm op een goede manier te kunnen inzetten, maken wij gebruik van groepsplannen op 3 niveaus voor diverse vakgebieden. Vanaf 4 jaar mag uw kind onze school bezoeken. Zij/hij komt dan in de kleuterklas, groep 1.

In het schooljaar 2021-2022 starten we met ongeveer 132 leerlingen. We hebben in het schooljaar 2021-2022 kleine groepen en één combinatiegroep. We hebben de volgende groepen:

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6/7

Groep 8

Groep Nieuwkomers.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven