KC De Leertuin

Generaal Vetterstraat 27A 1059 BT Amsterdam

  • Heel uniek in Amsterdam! We hebben een buitengymzaal! p KC De Leertuin worden buiten gymlessen verzorgd.
  • In een groenrijke omgeving.
  • Schoolfoto van KC De Leertuin
  • Groenrijk!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Leertuin. Een kindcentrum in de Amsterdamse wijk Schinkelhaven waar kinderen ruimte krijgen en uitgedaagd worden om hun talenten te laten groeien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs op elk niveau
  • Talent ontwikkeling
  • Kunst, Sport, Cultuur
  • Plezier en kwaliteit in alles
  • Diversiteit;wederzijds respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op KC De Leertuin bieden wij een breed en gevarieerd onderwijsaanbod met de nadruk op betekenisvol leren. Het leerstofaanbod biedt mogelijkheid tot differentiatie, zelfstandig leren, groeps-doorbrekend en coöperatief werken. Op KC De Leertuin heeft een onderwijsconcept waarbij ervoor is gekozen om (een deel van) de lesstof integraal en vakoverstijgend aan te bieden. Dit gebeurt vanuit het principe: “geïntegreerd waar het kan, vakspecifiek als het nodig is”. In de ochtend krijgt uw kind les van de groepsleerkracht in eigen klas. In de middagen wordt er verder geleerd door verschillende Labs in te richten en samen te werken met andere groepen (groeps-doorbrekend).

We hebben de volgende groepen:

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4/5

Groep 6/7

Groep 8

Groep Nieuwkomers

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven