Montessorischool de Regenboog

Woudrichemstraat 3 -5 1107 NE Amsterdam

  • wij werken samen met diverse theaters die voor kinderen projecten aanbieden
  • Schoolfoto van Montessorischool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessorischool de Regenboog
  • Een meetproject met de hele school, van kleuters tot groep 8.
  • kleuters maken met behulp van materiaal al grote getallen

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een montessorischool, met heel veel kleuren, geloven, nationaliteiten en kwaliteiten. Wij nodigen kinderen uit actief te zijn en initiatief te nemen, zelf te kiezen en zelfstandig te werken, alleen of samen met andere kinderen. Iedereen wordt gezien en voor alle kinderen willen wij een vertrouwde plek zijn. Een school waar je als kind iedere dag vrolijk naar toe huppelt of fietst, waar je leert wat je nodig hebt en waar je leert wie je zelf bent. Initiatieven om ons onderwijs te verbeteren of te verbreden worden gewaardeerd en wij maken graag gebruik van aanwezige kennis, vaardigheden en ervaringen. De verteltas, een speciale reken- en taalklas, Engelse lessen door native speakers en brei-lessen zijn mooie voorbeelden van initiatieven van leraren en ouders. Wij werken en leren met elkaar. Dat maakt ons tot een sterke school waar iedereen zich bij betrokken voelt.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • actief leren en bewegen
  • kiezen en nieuwsgierigheid
  • creativiteit
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse opvangorganisaties worden geïnformeerd over schoollvakanties en overige vrije dagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven