Oecumenische basisschool De IJsbreker

Chrysantenstraat 26 1031 HT Amsterdam

  • Bij onze school hebben we ook schooltuintjes.
  • We hebben een kleurrijke ingang, voorzien van prachtig gekleurd glas afkomstig uit Italië.
  • De school is licht en vrolijk, zeker door de kleur oranje die veel terugkomt.
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De IJsbreker
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De IJsbreker

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De IJsbreker is een moderne eigentijdse basisschool, waar gebruik wordt gemaakt van de allernieuwste moderne lesmethodes. Onze focus is zeker gericht op de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen, waaronder begrijpend- en technisch lezen, maar ook andere vakken komen ruimschoots aan bod zoals ; natuur- en milieu onderwijs, techniekonderwijs, muziek en beeldende vorming. Op De IJsbreker wordt elk kind uitgedaagd om gebruik te maken van zijn of haar talenten en die verder te ontplooien. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en juist het Daltononderwijs is daar een prima concept voor. Verder voldoen alle methodes geheel aan de kerndoelen primair onderwijs en is iedere methode geschikt om passend te maken voor elk kind, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan worden aangesproken.Het is daarom ook mogelijk om kinderen, die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, meer uitdaging en verdieping te bieden.

Kinderen leren bij ons met elkaar en van elkaar. Een enthousiast en professioneel team stuurt het Daltononderwijs en ondernemend leren aan, in een uitnodigende omgeving, waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar respecteren. Daltononderwijs is een manier van leven, die je iets bijzonders meegeeft. Want als je hebt geleerd om initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en keuzes te maken, dan ben je een mens zonder vrees. Dan weet je altijd weer het ijs te breken en sta je sterk in de wereld om je heen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind wordt gezien
  • Samenwerken en reflecteren
  • Ondernemend Dalton onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Integriteit en respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
475
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (voor- en na schooltijd)

Wij hebben nog geen eigen BSO, maar wij werken samen met een 5-tal organisaties in de buurt van de school. U kunt zelf bij de diverse organisaties een afspraak maken en een contract afsluiten, dit gaat nog niet via school. Vanaf 2020-2021 zullen wij een integraal kindcentrum zijn, wij zullen dan zelf buitenschoolse opvang verzorgen en ook opvang verzorgen tijdens vakanties en studiedagen. Maar ook zullen wij dagopvang hebben in de vorm van baby- en peutergroepen.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven