Dalton Kind Centrum De IJsbreker

Chrysantenstraat 26 1031 HT Amsterdam

  • Bij onze school hebben we ook schooltuintjes.
  • We hebben een kleurrijke ingang, voorzien van prachtig gekleurd glas afkomstig uit Italië.
  • De school is licht en vrolijk, zeker door de kleur oranje die veel terugkomt.
  • Schoolfoto van Dalton Kind Centrum De IJsbreker
  • Schoolfoto van Dalton Kind Centrum De IJsbreker

In het kort

Toelichting van de school

Dalton Kind Centrum De IJsbreker is een moderne ondernemende Dalton basisschool en kinderopvang in 1. Ons doel is kinderen van 0-13 jaar optimaal voorbereiden op de wereld van morgen. Als Dalton Kind Centrum bieden wij een breed en integraal aanbod van onderwijs, ontwikkeling, ontmoeting, ontspanning, opvoeding én opvang onder één dak. DKC De IJsbreker ligt in de Buiksloterham in Amsterdam Noord, een nieuwe wijk die volop in ontwikkeling is. We zijn nu nog gehuisvest in een prachtig groot tijdelijk gebouw maar in het schooljaar 2024-2025 zullen we de overstap maken naar een permanent gebouw, dat nagenoeg aan 't IJ wordt gebouwd, aan het Johan van Hasseltkanaal, ook in de wijk Buiksloterham. Vanaf 1 maart 2021 zijn wij een Kindcentrum geworden met BSO groepen (4-13 jaar) en een peuter/VVE voorziening (2-4 jaar). Later gaan wij dit uitbreiden met dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. In ons DKC werken we samen met kinderopvangorganisatie Eigen & Wijzer. 

Op DKC De IJsbreker wordt elk kind uitgedaagd om gebruik te maken van zijn of haar talenten en die verder te ontplooien. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en juist het Daltononderwijs is daar een prima concept voor. Verder voldoen alle methodes geheel aan de kerndoelen primair onderwijs en is iedere methode geschikt om passend te maken voor elk kind, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan worden aangesproken. Het is daarom ook mogelijk om kinderen, die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, meer uitdaging en verdieping te bieden.

Kinderen leren bij ons met elkaar en van elkaar. Een enthousiast en professioneel team stuurt het Daltononderwijs en het ondernemend leren aan, in een uitnodigende omgeving, waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar respecteren. Daltononderwijs is een manier van leven, die je iets bijzonders meegeeft. Want als je hebt geleerd om initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en keuzes te maken, dan ben je een mens zonder vrees. Dan weet je altijd weer het ijs te breken en sta je sterk in de wereld om je heen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind wordt gezien
  • Samenwerken en reflecteren
  • Ondernemend Dalton onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Integriteit en respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
520
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (voor- en na schooltijd)

Wij hebben BSO/ Kinderopvang 0-4 jaar/ VVE/ peuters op onze eigen school. U kunt hiervoor contact opnemen met Eigen en Wijzer https://www.eigen-en-wijzer.nl.  


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven