Alexander Roozendaalschool

Jan Tooropstraat 13 1062 BK Amsterdam

Schoolfoto van Alexander Roozendaalschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van de Alexander Roozendaalschool! Een school van stichting VierTaal voor speciaal onderwijs (cluster 2), gericht op leerlingen met een taalontwikkelstoornis (TOS) in Amsterdam-West. Wij hopen dat u hier voldoende informatie kan vinden over onze school. Wanneer u nog op zoek bent naar aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar www.roozendaalschool.nl. Ook bent u van harte welkom om eens een kijkje bij ons te nemen. Neem dan contact met ons op via de contactgegevens. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passend taalaanbod
  • Betekenisvol leren
  • Ouderbetrokkenheid
  • Kunst & Cultuur
  • Sociaal emotioneel leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op de Alexander Roozendaalschool hebben allemaal een Taalontwikkelingsstoornis. Om ingeschreven te worden bij ons op school moet de leerling een intensief arrangement zijn toegekend. Voor meer informatie over de criteria voor toelating verwijzen wij u naar: www.roozendaalschool.nl -> Aanmelding & Toelating. 
Weergave

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven