Alexander Roozendaalschool

Jan Tooropstraat 13 1062 BK Amsterdam

 • Schoolfoto van Alexander Roozendaalschool
 • Schoolfoto van Alexander Roozendaalschool
 • Schoolfoto van Alexander Roozendaalschool
 • Schoolfoto van Alexander Roozendaalschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van de Alexander Roozendaalschool! Een school van stichting VierTaal voor speciaal onderwijs (cluster 2), gericht op leerlingen met een taalontwikkelstoornis (TOS) in Amsterdam-West. Wij hopen dat u hier voldoende informatie kan vinden over onze school. Wanneer u nog op zoek bent naar aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar www.roozendaalschool.nl. Ook bent u van harte welkom om eens een kijkje bij ons te nemen. Neem dan contact met ons op via de contactgegevens. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Passend taalaanbod
 • Betekenisvol leren
 • Ouderbetrokkenheid
 • Kunst & Cultuur
 • Sociaal emotioneel leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op de Alexander Roozendaalschool hebben allemaal een Taalontwikkelingsstoornis. Om ingeschreven te worden bij ons op school moet de leerling een intensief arrangement zijn toegekend. Voor meer informatie over de criteria voor toelating verwijzen wij u naar: www.roozendaalschool.nl -> Aanmelding & Toelating. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

In de wet op Passend Onderwijs is onder andere opgenomen dat scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs deel uitmaken van een samenwerkingsverband Passend onderwijs, met uitzondering van de cluster 1 en 2 instellingen. De Alexander Roozendaalschool behoort dus niet tot een samenwerkingsverband, maar werkt wel met diverse samenwerkingsverbanden samen. Deze uitzondering is zo bepaald vanwege het geringe aantal leerlingen in deze clusters. Wanneer het onderwijs en de dienstverlening aan deze leerlingen ook onder de samenwerkingsverbanden zouden vallen, is de kans te groot dat de expertise in deze clusters te veel zou verdunnen. Mede als gevolg hiervan is het onderwijs en de dienstverlening in het cluster 2 onderwijs ondergebracht in vier landelijke instellingen, waar Stichting VierTaal er één van is.

De Alexander Roozendaalschool (en haar ambulante dienst) werken samen met de samenwerkingsverbanden:

 • SWV Amsterdam - Diemen PO
 • SWV Waterland
 • SWV Amstelronde

Terug naar boven