De Bonkelaar

Molenwijk 3 1035 EE Amsterdam

  • Schoolfoto van De Bonkelaar
  • Schoolfoto van De Bonkelaar

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie & visie

De Bonkelaar is een relatief kleine school in de Molenwijk in Amsterdam Noord. De afgelopen jaren heeft de Bonkelaar een transformatie ondergaan. De leerresultaten van de kinderen zijn uitstekend en de uitstroom is bovengemiddeld. Het gebouw van de Bonkelaar is intern volledig gerenoveerd. Zo heeft de school onder andere een nieuwe kleurstelling, een groot podium in de centrale zaal en een volledig nieuwe speelzaal . Binnen deze “Vreedzame school” wordt gewerkt vanuit duidelijke schoolafspraken en doorgaande lijnen, zoals vastgelegd in ons handboek “Zo doen wij dat hier”.

Binnen de lessen wordt gewerkt vanuit drie niveaus. Hierdoor kunnen kinderen die de stof goed begrijpen snel aan de slag, kunnen andere kinderen een langere instructie krijgen en blijft er tijdens het zelfstandig werken tijd over om een paar kinderen op hun eigen niveau verder te helpen.

Het VVE-programma “Startblokken” van De Bonkelaar werkt vanuit betekenisvolle situaties. Dit betekent dat de kinderen vanuit “het herkenbare” nieuwe dingen leren. Zoals bijvoorbeeld een thema tandarts. Hoe maak je een afspraak, welke begrippen horen erbij, maak een plattegrond van de praktijk, enzovoort.

Op De Bonkelaar laten we de kinderen profiteren van de mogelijkheden die er zijn. Kinderen die hun specifieke talenten willen ontwikkelen kunnen terecht binnen de verlengde schooldag. In de hele school zetten we actief in op ICT-vaardigheden. We willen dat alle kinderen van school gaan met goede ICT-vaardigheden. 

Binnen het onderwijs creëren we niet alleen aandacht voor kinderen met extra instructiebehoefte, maar ook voor kinderen die een stap verder zijn. De school heeft een plusgroep voor de “meerbegaafde” kinderen. Binnen de plusgroep wordt o.a. gewerkt aan projecten, Spaans, Chinees, rekentijger en vooruitwerklab.

De Bonkelaar heeft twee AMOS UnIQ klassen. Dit zijn klassen voor hoogbegaafde kindereeen 5/6 en 7/8 combinatie. Meer informatie kunt u vinden op www.debonkelaar.nl of op de www.amosonderwijs.nl/amosuniq.

De Bonkelaar is een school met een stevige leerbasis, oog voor talent en kansen voor iedereen.

De Bonkelaar laat de wind niet door de hekken waaien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijke structuur
  • Gezonde School
  • Voltijds HB-onderwijs
  • Pluslessen
  • ICT en Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor voor- en naschoolse opvang werken wij samen met kdv De Tinteltuin, locatie  De Draaimolen. De Draaimolen is naast De Bonkelaar gevestigd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven