Oecumenische basisschool De Capelle

Rode Kruisstraat 10 1025 KN Amsterdam

  • Zij aanzicht, U ziet op het dak de zonnepanelen waardoor wij energie neutraal zijn.
  • Op de gescheiden speelpleinen zijn speeltoestellen voor de leerlingen geplaatst.
  • Boven in de hal is er ruimte voor leerlingen om te werken in de bibliotheek.
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Capelle
  • Deze wordt geleid door Combiwel.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Capelle. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Uiteraard bent u van harte welkom om bij ons langs te komen in ons nieuwe schoolgebouw!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrouwbaar
  • Betrokken
  • Belangstellend
  • Verantwoordelijk
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties.

Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS-school zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ter aanvulling op ons aanbod aangaande sociale veiligheid stellen wij in schooljaar 2022-2023 ook een beleidsplan op voor Burgerschap. In dit beleidsplan leggen wij de verbinding met sociale vaardigheden in de klas en in de praktijk (maatschappij en samenleving) 

Terug naar boven