Oecumenische basisschool De Capelle

Rode Kruisstraat 10 1025 KN Amsterdam

  • Zij aanzicht, U ziet op het dak de zonnepanelen waardoor wij energie neutraal zijn.
  • Op de gescheiden speelpleinen zijn speeltoestellen voor de leerlingen geplaatst.
  • Boven in de hal is er ruimte voor leerlingen om te werken in de bibliotheek.
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Capelle
  • Deze wordt geleid door Combiwel.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Capelle. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Uiteraard bent u van harte welkom om bij ons langs te komen in ons nieuwe schoolgebouw!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrouwbaar
  • Betrokken
  • Belangstellend
  • Verantwoordelijk
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de grafiek is het leerlingenaantal sinds de oplevering van onze nieuwbouw stabiel rond de 225 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ter aanvulling op ons aanbod aangaande sociale veiligheid stellen wij in schooljaar 2019-2020 ook een beleidsplan op voor Burgerschap. In dit beleidsplan leggen wij de verbinding met sociale vaardigheden in de klas en in de praktijk (maatschappij en samenleving) 

Terug naar boven