Oecumenische basisschool De Capelle

Rode Kruisstraat 10 1025 KN Amsterdam

  • Zij aanzicht, U ziet op het dak de zonnepanelen waardoor wij energie neutraal zijn.
  • Op de gescheiden speelpleinen zijn speeltoestellen voor de leerlingen geplaatst.
  • Boven in de hal is er ruimte voor leerlingen om te werken in de bibliotheek.
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Capelle
  • Deze wordt geleid door Combiwel.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is de vragenlijst afgenomen. Hieronder de waarderingen die de leerlingen ons gaven op de verschillende gebieden: 

  • Algemene tevredenheid: 7,7
  • Welbevinden: 7,1
  • Ervaren veiligheid: 8,1
  • Aantasting veiligheid: 8,8

Alle scores liggen op of rond het landelijk gemiddelde. We zijn erg tevreden met dit resultaat. De directie en een aantal betrokken leerkrachten bepalen n.a.v. de uitslag van de tevredenheidspeiling of er specifieke acties ondernomen moeten worden.  

Wij verwachten in het najaar van 2023 de resultaten van de laatste peilingen te kunnen publiceren. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven