Oecumenische basisschool De Kinderboom

Adelaarsweg 113 1021 BZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Kinderboom
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Kinderboom
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Kinderboom
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Kinderboom
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Kinderboom

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op basisschool De Kinderboom!

Ik vind het een hele eer dat u het team van onze school het vertrouwen schenkt uw kind goed onderwijs te geven. Wij zijn er trots op dat we binnen onze groepen een fijne en veilige sfeer kennen waardoor de kinderen goed tot leren komen. 

Op de Kinderboom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen de basisvaardigheden, rekenen, taal en lezen goed beheersen wanneer ze van de basisschool afgaan. Daarnaast besteden door ons 'Samen leren leven' programma veel aandacht aan sociale en persoonlijke vorming. De kinderen leren zichzelf kennen en groeien stukje voor stukje naar zelfstandige en zelfbewuste personen die weten wat ze kunnen en willen. De inspectie vindt ook dat wij ons werk goed doen en beoordeelt onze school met een 'goed'. Maar het allerbelangrijkste is dat de kinderen ons een goede school vinden en met plezier naar school gaan, dit is terug te zien in het tevredenheidscijfer van een 8.2!

Vergeet die ervaring vooral niet te delen met uw vrienden, bekenden en buurtbewoners uit Amsterdam Noord. Tot gauw! 

Hanneke Vingerling

Locatieleider De Kinderboom

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren leven
  • Gelijkwaardigheid
  • Betrokkenheid
  • Doelgerichte groei
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kinderboom is een kleine, oecumenische basis­school en bestaat sinds 1988. De school is een echte buurtschool in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord en heeft ongeveer 150 leerlingen. Binnen onze school krijgen ook Nieuwkomers in drie groepen onderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

BSO Levantjes verzorgt de buitenschoolse opvang (NSO). Levantjes heeft eigen opvangruimtes aan het gedeelde Albatrosplein, op een steenworp afstand van de school én vlak bij bus en metro halte Noorderpark. De kinderen die gebruik maken van de NSO worden bij school opgehaald. De openingstijden en kosten voor de NSO vindt u op de website http://levantjes.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school hecht veel waarde aan veiligheid. Dit betekent een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Op onze school gelden daarom de afspraken, afkomstig uit het convenant ‘Veilig in en om School Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’ (2004). Dit convenant is ondertekend door de schoolbesturen van AMOS, ASKO en het Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord (tegenwoordig: bestuurscommissie Noord), Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie. In het convenant zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op alle mensen die die zich in en rond de school bevinden. Dit betekent dat:

Onze school een contactpersoon veiligheid heeft, er een verbod is op het plegen van vandalisme,(seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag, schelden niet toegestaan is, er een algeheel verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen, bij een gepleegd strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan, in geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de politie wordt opgenomen. Verdere acties kunnen hierop volgen, zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar het jeugdzorg adviesteam of bureau Jeugdzorg. 

Terug naar boven