IKC De Buikslotermeer

Breedveld 7 1025 PZ Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer
  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer
  • De speelpleinen zijn uitdagend, groen en schaduwrijk.
  • Schoolfoto van IKC De Buikslotermeer

In het kort

Toelichting van de school

De Buikslotermeer is een reguliere (openbare) basisschool in Amsterdam Noord. De Buikslotermeer is een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat er sprake is van een vergaande samenwerking tussen kinderopvang (voorschool, kinderdagverblijf, BSO) en onderwijs. Op zowel het kinderdagverblijf en de peutervoorziening van TintelTuin als in de kleuterbouw van De Buikslotermeer wordt thematisch gewerkt. Er is onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De school biedt modern klassikaal onderwijs, met focus op wat de kinderen individueel nodig hebben aan extra ondersteuning en/of extra uitdaging. Veiligheid, een duidelijke structuur en rust in de school zien wij als een voorwaarde voor de kinderen om tot leren te komen. U kunt kwaliteit en professionaliteit van het team verwachten. 

Vanuit onze kernwaarden geven we op De Buikslotermeer onderwijs, liefdevolle aandacht en zorg aan kinderen. We halen het maximale uit kinderen op sociaal-emotioneel, zintuiglijk, cognitief, motorisch, sportief, muzikaal en creatief gebied. We zijn gericht op kansengelijkheid en hebben hoge verwachtingen. De leerlingen verlaten De Buikslotermeer na groep 8 als weerbare kinderen, bewust van zichzelf en hun talenten, als zelfstandige, sociale ‘wereldburgers’ met ondernemerschap en een verantwoordelijkheidsgevoel. 

Onze kinderen zijn klaar voor de toekomst!

U bent van harte welkom om een bezoek aan onze school te brengen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Professionaliteit
  • Respect
  • Samenwerking
  • Gezondheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven