Nicolaas Maes

Nicolaas Maesstraat 124 -126 1071 RH Amsterdam

Schoolfoto van Nicolaas Maes

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Nicolaas Maes is opgebouwd uit de groepen 1-2 en dan groep 3 t/m 8. Er zijn 17 groepen in totaal. Naast de groepsleerkrachten hebben wij nog verschilende vakleerkrachten: voor beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie het SOP; SchoolOndersteuningsProfiel 22-25

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het SOP zijn deze ambities beschreven; zie SOP.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven