Nicolaas Maes

Nicolaas Maesstraat 124 -126 1071 RH Amsterdam

Schoolfoto van Nicolaas Maes

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren met hoofd handen en hart
  • plezier
  • veiligheid
  • maatschappelijke betrokkenheid
  • hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Pauzes

Omdat het schoolplein niet heel erg groot is en wij ruim 450 kinderen hebben, is de kleine pauze gesplitst in twee shifts. De groepen 6 t/m 8 gaan van 10.15 tot 10.35 naar buiten en de groepen 3 t/m 5 gaan van 10.30 tot 10.50 uur naar buite

Overblijven

Omdat de meeste kinderen werkende ouders hebben, blijven bijna alle kinderen tussen de middag op school. De grote pauze is van 12.15 – 13.00 uur. Net als bij de kleine pauze hebben we de school in de grote pauze verdeeld in twee groepen. De ene groep gaat eerst eten en dan naar buiten en de andere helft gaat eerst naar buiten en gaat daarna in de klas eten. Bij goed weer spelen alle kinderen buiten, onder toezicht van de overblijfhulpen. Ook het eten gebeurt onder leiding van de overblijfkracht. Elke groep heeft een vaste overblijfhulp. Zij eten met hun groep en brengen ze na het spelen weer naar de klas. Bij slecht weer blijft iedereen binnen. Op school hebben wij een coördinatrice die de overblijf tussen de middag coördineert en organiseert.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven