Dongeschool

Dongestraat 12 1078 JW Amsterdam

 • Schoolfoto van Dongeschool
 • Schoolfoto van Dongeschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Dongeschool! Wij zijn een Openbare basisschool midden in de mooie Rivierenbuurt. De school heeft een groot, veilig omheind schoolplein waaraan ook de sporthal voor de gymlessen is gevestigd. Tevens vindt de naschoolse opvang DONS plaats binnen de schoolhekken. Wij proberen het optimale uit de leerlingen te halen. Dit doen we door naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht te bieden aan de sociaal-emotionele, creatieve, sportieve en technische ontwikkeling van de leerlingen.

Waar staan we voor 

Onze ‘missie’ houdt datgene in waar we als school voor staan. Onze belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat kinderen een goede start maken. Daarbij gaat het niet alleen om goed leren lezen, rekenen en spellen. Wij geloven er in dat een schoolvak uit veel meer bestaat dan alleen de basisvaardigheden. Onze missie omvat de brede ontwikkeling van het kind. Een kind op de Dongeschool moet volgens ons;

 • Een eerste begrip hebben van de wereld waarin het leeft
 • Zich staande kunnen houden in een complexe maatschappij 
 • Motorisch goed ontwikkeld zijn 
 • De kans krijgen talenten goed te ontwikkelen
 • Zich goed kunnen uiten- gedachten en ideeën kunnen verwoorden en verbeelden 
 • Een gezond zelfbeeld en een gezonde werkhouding hebben.
 • Bovenal moeten wij ons steentje bijdragen aan het geluk van elk kind.
  Wij zijn ons ervan bewust dat wij de basis leggen en die moet goed zijn. Ingewikkelder hoeven we dat niet te maken. 

Waar we voor gaan
De Dongeschool is een levendige school waar iedereen welkom is en waar kinderen uitgedaagd worden het maximale uit hun mogelijkheden te halen. We werken vanaf groep 3 in homogene groepen met een gedegen onderwijssysteem. Naast hoge opbrengsten werken we ook aan welzijn, werkhouding, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Kenmerken van onze onderwijsvisie zijn: 

 • Doordacht pedagogisch en didactisch klimaat 
 • Betekenisvol en uitdagend onderwijs 
 • Opbrengst gericht werken 
 • Veilige leeromgeving 
 • Uitgaan van de mogelijkheden van het kind 
 • Onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind 
 • Onderwijs met passie 
 • Samen staan we sterk 

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen op school zelf. We organiseren informatiebijeenkomsten met rondleidingen. Daarnaast nodigen we u van harte uit om onze website www.dongeschool.nl en onze schoolgids te bekijken. 
U en uw kind heten we van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitdagend en passend onderwijs
 • Veilige leeromgeving
 • Breed onderwijsaanbod
 • Goede leerlingondersteuning
 • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De naschoolse opvang wordt aangeboden door 3 externe partijen:

- Dons opvang in de school
  http://www.donsopvang.nl/

- Partou opvang buiten de school
  https://www.partou.nl/

-Kleintjezuid

  https://kleintjezuid.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 

Terug naar boven