2e Daltonschool Pieter Bakkum

Willem Witsenstraat 10 1077 AZ Amsterdam

  • Schoolfoto van 2e Daltonschool Pieter Bakkum
  • Schoolfoto van 2e Daltonschool Pieter Bakkum
  • Schoolfoto van 2e Daltonschool Pieter Bakkum
  • Schoolfoto van 2e Daltonschool Pieter Bakkum
  • Schoolfoto van 2e Daltonschool Pieter Bakkum

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête over leerling tevredenheid is een waardevol instrument waarmee we de ervaringen, behoeften en suggesties van onze leerlingen kunnen verzamelen. We streven ernaar om een positieve en ondersteunende leeromgeving te creëren die voldoet aan de verwachtingen en wensen van onze leerlingen. De enquête behandelt verschillende aspecten van het schoolleven, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de relatie met leraren, de sociale omgeving en  de faciliteiten. We willen graag weten wat onze leerlingen waarderen en wat ze graag verbeterd zouden zien.Meer informatie over de enquête over leerlingtevredenheid en de resultaten daarvan vindt u in deze schoolgids. Mocht u vragen hebben over de enquête of andere zaken, neem dan gerust contact met ons op. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Bij deze vragen we u de vragenlijst in te vullen in het kader van de oudertevredenheid. 

Veel dank voor uw bijdrage!

Team  2e Daltonschool 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven