Montessorischool Op de Kade

Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam

Schoolfoto van Montessorischool Op de Kade

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We evalueren de opbrengsten van Zien elke keer nadat deze is afgenomen en stellen ons handelen waar nodig daarop af. De leerlingtevredenheid neemt de laatste twee jaar toe. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met het hoge cijfer dat ouders ons geven over hun tevredenheid over school. Uit de enquete blijkt dat ouders behoefte hebben aan meer informatie over de ontwikkeling van hun kind. Wij voeren standaard driemaal per jaar een gesprek met ouders en kind over de ontwikkeling. Doordat we vanaf dit schooljaar werken met Kind en Kleuter in Beeld, zullen we ook beter in staat zijn om nog meer op detailniveau te laten weten aan ouders hoe het met een kind gaat. 
Tevredenheid
8,0

Terug naar boven