Cornelis Jetses

Jaargetijden 6 1109 AR Amsterdam

Schoolfoto van Cornelis Jetses

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Basisschool Cornelis Jetses wil dat kinderen zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, zodat zij, afhankelijk van hun mogelijkheden, klaar zijn voor deelname aan de maatschappij van de toekomst. 

Omdat onderwijs de kinderen moet voorbereiden op die deelname aan de samenleving, vinden wij het belangrijk dat leerkrachten aandacht besteden aan vragen die kinderen stellen. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de meeste kinderen hebben naar de wereld om zich heen. 

Wij denken dit te kunnen bereiken met behulp van het zogenaamde ‘Ontwikkelings Gericht Onderwijs’ (OGO). Dit houdt in dat we proberen onderwerpen die leven bij kinderen in het onderwijsprogramma in te voegen. Een aantal thema’s per jaar worden zo uitgediept. De motivatie om te leren rekenen wordt groter als de relatie met de functie daarvan in het dagelijks leven duidelijk wordt.

De Cornelis Jetses houdt bewust rekening met verschillen tussen kinderen en verwacht dat kinderen rekening houden met verschillen tussen mensen.Wij bieden een omgeving waar een goede balans is tussen cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele componenten. 

Leren begint waar weten ophoudt en niet weten begint. Dat is voor ieder kind anders. Daarom wordt de lesstof op verschillende manieren aangeboden afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het kind. Dit is ook noodzakelijk omdat er meer groepen in een klas zitten op de Cornelis Jetses. 

Om bovenstaande te realiseren wordt een leeromgeving gecreëerd die realistisch, functioneel, uitdagend en activerend is. Dat wil zeggen, een prettig ingerichte klas, goede materialen en een fijne sfeer. De leerkracht heeft de rol van begeleider die kinderen stimuleert om actief mee te denken en nieuwe dingen te leren. Daarnaast is samenwerkend leren een belangrijk instrument. Met elkaar wordt er aan thema’s gewerkt. Ieder kind is daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat en is bezig met sociale en communicatieve vaardigheden. 

Kinderen en leerkrachten moeten zich veilig voelen op school en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een prettig omgangs- en leerklimaat.                                                    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We voelen ons thuis op school
  • Ik mag mezelf zijn
  • Het maximale uit mezelf halen
  • Leerkrachten&ouders = partners
  • Ik heb succeservaringen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

op 1 oktober 2022 telde de Cornelis Jetses 132 leerlingen

1 december 2022 telt de school 144 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

KMN Kind & Co biedt BSO voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 dit gebeurd in de aula van de school. 

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn ze van 14.15 uur tot 18.30 geopend en op woensdag en vrijdag van 12.30 –uur tot 18.30 uur.

Kind en co biedt ook VSO aan. Hiervoor dient u contact op te nemen met Kind en Co. 

Ook Hobbithoeve biedt op alle dagen naschoolseopvang aan.

Deze opvang is bedoeld voor de kinderen uit groep 1 /m 8 van beide scholen in Driemond. www.hobbtihoeve.nl

't Ukkeltje
‘t Ukkeltje een peuterspeelzaal van welzijnsorganisatie Swazoom, die gevestigd is bij speeltuin Disneyland, is een plek waar peuters van 2,5 tot 4 jaar en ouders elkaar kunnen ontmoeten.Een stimulerende en uitdagende speelgelegenheid, als eventuele aanvulling op de speelmogelijkheden thuis. Het bijzondere van de VVE peuterspeelzaal is dat het spelen wordt gecombineerd met een specifieke methode, die ook in de basisschool wordt gebruikt. Bij 't Ukkeltje werken ze met de methode Puk en Ko.Op 't Ukkeltje kunnen per groep maximaal dertien peuters komen spelen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.De peuters komen binnen voor twee dagdelen per week en stromen door naar vier dagdelen; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. De VVE peuterspeelzaal is geheel gratis. U kunt uw kind vanaf 1 jaar inschrijven. Bel 020-5696814 (maandag t/m donderdag 09.00 tot 13.00 uur) voor een afspraak. Meer informatie op www.swazoom.nl. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven