Cornelis Jetses

Jaargetijden 6 1109 AR Amsterdam

Schoolfoto van Cornelis Jetses

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit het afgenomen Tevredenheidsonderzoek -van vensters afgenomen  in april 2023 geven de ouders ons het volgende Rapportcijfer: 8.4

Wij telden op het moment 143 leerlingen van 110 gezinnen/ouders. Hiervan is per gezin gevraagd om de enquête in te vullen.

Wij hebben 97 respondenten gekregen. Dat maakt dat deze enquête valide is, daar de vereiste aantal respondenten 61 was en gewenst 85. 

De ouders zijn bevraagd op het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), het onderwijsleerproces en informatie en communicatie. 

Hier zijn we trots op deze resultaten, we hechten dan ook zeer veel waarde aan oudercontacten.

Ons dagelijks inzet wordt enorm gewaardeerd.

 Wij beschouwen elkaar dan ook als educatieve partners.

Hierdoor investeren wij veel in de relatie school/ouders.

Dit is terug te zien deze rapportcijfers.  

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven