Bijlmerhorst

EGoli 12 1103 AC Amsterdam

  • We doen wat werkt en focussen ons op een goede basis. We leren de kinderen te werken op papier en om te lezen uit een boek.
  • Een goede mondelinge taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid. Daarom doen groep 6 t/m 8 mee aan Discussiëren kun je Leren.
  • Bij het leerorkest leren kinderen een muziekinstrument te bespelen. Ook hebben we een vakdocenten muziek die zanglessen geven.
  • Kinderen leren van jongs af aan om op adequate wijze zelfstandig te opereren op school.
  • Wij werken er hard aan om ieder kind en iedere ouder gelijke kansen te bieden.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Relatie en betrokkenheid
  • Respect en zelfrespect
  • Zelfredzaamheid
  • Zelfreflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf 01 augustus 2023 is obs Bijlmerhorst een school met een reguliere school en een nieuwkomersschool op hetzelfde brinnummer. Een brinnummer krijgt elke school toegewezen vanuit het ministerie van OC&W. Via een brinnummer krijgt een school middelen om onderwijs te kunnen organiseren. Obs Bijlmerhorst heeft dit schooljaar twee locaties. De hoofdlocatieis is gevestigd aan de Egoli 12 in Amsterdam Zuidoost. Daar wordt regulier onderwijs geboden. Aanspreekpunt van deze locatie is Doanh Doanh Truong. Op de Egoli hebben we 160 leerlingen op peildatum 1 oktober 2023. De nevenvestiging is De Kosmopoliet en is gevestigd aan de Alexander Dumaslaan 9 in Amsterdam Zuidoost. Aanspreekpunt van deze locatie is Berty Menken.De Kosmopoliet heeft ongeveer 120 leerlingen op 1 oktober 2023.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een belangrijk thema bij ons op school. Elk jaar wordt bekeken of wij nog voldoen aan de richtlijnen, normen en eisen. Het bijstellen en de scholing wordt gedaan in samenwerking met veiligheidsexperts. 

Terug naar boven