Bijlmerhorst

EGoli 12 1103 AC Amsterdam

Schoolfoto van Bijlmerhorst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In schooljaar 2021 - 2022 regelt de school de vervanging intern. Per bouw is er een fulltime personeelslid boventallig aangesteld, waardoor de vervanging gedaan kan worden door iemand vanuit het team. Daarnaast werkt de school veel met zijinstromers en vierdejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UPvA) waardoor sommige groepen een dubbele bezetting hebben. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doelgroepen waar wij onderwijs aan kunnen bieden zijn als volgt:

- cognitief talentvolle kinderen; 

- nieuwkomersleerlingen;

- kinderen die Nederlands als tweede taal hebben;  

- kinderen die een achterstand hebben op het taal- en leesonderwijs;  

- kinderen die een achterstand kunnen hebben op het vlak van rekenen; 

- kinderen met dyslexie;

- kinderen met dyscalculie. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toekomstig aanbod:

- vakspecialist rekenen. 

- specialist jonge kind. 


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven