Bijlmerhorst

EGoli 12 1103 AC Amsterdam

  • We doen wat werkt en focussen ons op een goede basis. We leren de kinderen te werken op papier en om te lezen uit een boek.
  • Een goede mondelinge taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid. Daarom doen groep 6 t/m 8 mee aan Discussiëren kun je Leren.
  • Bij het leerorkest leren kinderen een muziekinstrument te bespelen. Ook hebben we een vakdocenten muziek die zanglessen geven.
  • Kinderen leren van jongs af aan om op adequate wijze zelfstandig te opereren op school.
  • Wij werken er hard aan om ieder kind en iedere ouder gelijke kansen te bieden.

Het team

Toelichting van de school

De Bijlmerhorst werkt nauw samen met basisschool de Polsstok en dat is voornamelijk zichtbaar bij de organisatie van ons gratis naschoolse aanbod, ook wel Stuif. Onze visie op onderwijs is terug te zien in het aanbod. Talentontwikkeling en extra ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling staat centraal. Dit doen we om de succeservaringen van kinderen te vergroten.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In schooljaar 2023-2024 regelt de school de vervanging intern. Per bouw is er een fulltime personeelslid boventallig aangesteld, waardoor de vervanging gedaan kan worden door iemand vanuit het team. Daarnaast werkt de school veel met zijinstromers en vierdejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UPvA) waardoor sommige groepen een dubbele bezetting hebben. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken bij de kleuters met combinatiegroepen 1/2. Vanaf groep 3 hanteren het jaargroepensysteem. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doelgroepen waar wij onderwijs aan kunnen bieden zijn als volgt:

- cognitief talentvolle kinderen; 

- nieuwkomersleerlingen;

- kinderen die Nederlands als tweede taal hebben;  

- kinderen die een achterstand hebben op het taal- en leesonderwijs;  

- kinderen die een achterstand kunnen hebben op het vlak van rekenen; 

- kinderen met dyslexie;

- kinderen met dyscalculie. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toekomstig aanbod:

- een tweede leescoördinator. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Bijlmerhorst werkt nauw samen met de partners van de voorschool en de kinderdagopvang. Dat betekent dat er samen gekeken wordt naar een goede overdracht tussen de voorschool en de kleutergroep. Ook zijn de thema's op elkaar afgestemd, waardoor het makkelijk wordt om samen activiteiten te ondernemen, zoals een herfstwandeling of een gezamenlijk optreden. 

Terug naar boven