Gerhardschool

Valentijnkade 62 1095 JL Amsterdam

 • Ons prachtige pand gefotografeerd van een afstand.
 • Op de Gerhardschool is er voor elke leerling een device, zodat uitwerkingen en opdrachten digitaal kunnen. Voor de allerkleinsten is er een ipad.
 • Vele ruimte voor spellen en bewegen, en sinds kort ook een groen schoolplein met veel mogelijkheden tot ontdekken.
 • Dagelijks checken de leerlingen in, hoe voelen we ons bij de start van de dag? Dit biedt rust voor de leerlingen en versterkt veiligheid en vertrouwen
 • Onze lessen worden volgens het expliciete directe lesmodel gegeven. Er is ruimte voor interactie en zelfstandigheid.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer, 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Gerhardschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school.

Als u naar aanleiding van de informatie op deze site een vraag heeft dan horen wij dat graag. Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Gerhardschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Traumasensitief onderwijs
 • Positive Behavior Support
 • Onderwijs en zorg
 • Leren leren
 • Sociaal-emotionele groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Gerhardschool stromen gedurende het gehele jaar leerlingen in. Doorgaans starten wij met plusminus 110 leerlingen (1 oktobertelling) en eindigen wij het schooljaar met ongeveer 120 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de Gerhardschool. De wijze waarop wij hiermee omgaan staat beschreven in de verschillende bijlagen. Ter ondersteuning heeft de school een anti-pestcoördinator en twee vertrouwenspersonen: 

 • De anti-pestcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor zowel het team als voor ouder(s) en/of verzorger(s). Leerlingen kunnen door hun leerkracht worden doorverwezen naar de anti-pestcoördinator. 
 • De vertrouwenspersoon gaat in gesprek met ouders en andere betrokkenen in het geval van communicatieproblemen met de school die mogelijk kunnen leiden tot een officiële klacht. Daarnaast kunnen ook medewerkers van de Gerhardschool in gesprek gaan met de contactpersoon over communicatie binnen de school of onderwerpen van persoonlijke aard.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven