PI-school Professor Waterink Zuid

Amsteldijk 196 1079 LK Amsterdam

  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • diagnostiek
  • onderwijs & behandeling
  • onderzoek
  • expertise

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenaantallen op onze school kunnen wisselen. De gegevens zoals die hier te zien zijn, zijn van 1 oktober van het vorige jaar. In de loop van een schooljaar blijft er ruimte voor de school om te groeien. Veel kinderen komen pas in de loop van een schooljaar bij ons, wanneer blijkt dat ze behandeling nodig hebben of omdat het op hun oude school niet meer goed gaat.

We proberen onze school niet te groot te laten worden; juist kleinschaligheid biedt voor veel van onze kinderen het klimaat dat ze nodig hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Op onze school is specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) aanwezig. De jeugdhulpverleners zijn er voor leerlingen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben en maken deel uit van het schoolteam. Hiermee zijn zij een vertrouwd gezicht binnen de school. Zo krijgen kinderen zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeven ouders niet telkens opnieuw hun verhaal te vertellen. Kinderen die het nog lastig vinden om mee te doen aan het dagprogramma worden ondersteund in de klas. Ook begeleiden de jeugdhulpverleners leerlingen individueel, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheid, weerbaarheid, zelfbeeld of het reguleren van emoties. Jeugdhulpverleners kunnen ook begeleiding bieden in de thuissituatie. Er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig. SJSO kan bestaan uit individuele begeleiding, groepsbegeleiding en behandeling.

De SJSO-medewerkers organiseren regelmatig ouderinformatiebijeenkomsten rondom een thema. De bijeenkomsten worden van tevoren aangekondigd. Thema's zijn bijvoorbeeld: slaapproblemen, eetproblemen, 'mijn kind luistert niet', spelen, schermtijd en andere opvoed- en ontwikkelingsthema's.

Terug naar boven