PI-school Professor Waterink Zuid

Amsteldijk 196 1079 LK Amsterdam

  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • diagnostiek
  • onderwijs & behandeling
  • onderzoek
  • expertise

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens in bovenstaande tabel zijn van 1 oktober van het vorige jaar. We zijn een kleine school; juist door deze kleinschaligheid kunnen we onze leerlingen het klimaat bieden dat ze nodig hebben.

 

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Op onze school is specialistische jeugdhulp aanwezig. De jeugdhulpverleners zijn er voor leerlingen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben en maken deel uit van het schoolteam. Hierdoor zijn zij een vertrouwd gezicht binnen de school. De leerlingen krijgen zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en ouders hoeven niet telkens opnieuw hun verhaal te vertellen. Kinderen die het nog lastig vinden om mee te doen aan het dagprogramma worden ondersteund in de klas. Ook begeleiden de jeugdhulpverleners leerlingen individueel, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheid, weerbaarheid, zelfbeeld of het reguleren van emoties. Jeugdhulpverleners kunnen ook begeleiding bieden in de thuissituatie. Er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig. Er wordt individuele begeleiding, groepsbegeleiding en behandeling geboden.

Er worden regelmatig ouderinformatiebijeenkomsten rondom een thema georganiseerd. De bijeenkomsten worden van tevoren aangekondigd. Thema's zijn bijvoorbeeld: slaapproblemen, eetproblemen, 'mijn kind luistert niet', spelen, schermtijd en andere opvoed- en ontwikkelingsthema's. Ook is het mogelijk om mee te doen aan de oudertraining 'Pittige Jaren'.

Terug naar boven