PI-school Professor Waterink Zuid

Amsteldijk 196 1079 LK Amsterdam

 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Mogelijke vervolgscholen voor kinderen zijn:

 • Basisscholen
 • Speciale basisscholen (sbo)
 • Scholen voor kinderen met spraak- en taalproblematiek, voorheen cluster 2
 • ZMLK-scholen, voor zeer moeilijk lerende kinderen
 • ZMOK-scholen, voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen
 • PI-scholen, voor kinderen met complexe problematiek

De doelen en het ontwikkelingsperspectief van een kind worden drie keer per jaar besproken en eventueel bijgesteld. Dit gebeurt aan de hand van observaties, het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) en e.e.a. wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het OPP wordt altijd besproken en afgestemd met ouders en verzorgers.

Op PI-school Professor Waterink Zuid wordt onderwijs gegeven aan kinderen in groep een en twee. Bij uitstroom geeft onze school advies over vervolgonderwijs en desgewenst de vervolgschool. Wij volgen de leerlingen nog twee jaar nadat zij bij ons zijn uitgeschreven, zodat we weten of de leerlingen goed op hun plek zitten.

Onze leerlingen verlaten onze school ruim voor de overstap naar voortgezet onderwijs. Onderstaande tabel is dus niet van toepassing.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven