De Cirkel

Orion 7 1188 AM Amstelveen

Schoolfoto van De Cirkel

Het team

Toelichting van de school

Sinds 2013-2014 is het team uitgebreid met een mannelijke leerkracht, die fulltime in dienst in dienst is van de Cirkel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Goed

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Cirkel werkt met een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Voor het verbeteren van de vakgebieden Taal/Lezen; Rekenen; Engels en Wereld Oriëntatie werken wij met vakgroepen die aangestuurd worden door een coördinator met een specialistische opleiding.

De school heeft een opgeleide ICC (cultuur) in dienst verantwoordelijk voor het culturele aanbod en onze Blazersklas.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Cirkel biedt onderwijs op maat aan alle Cirkelleerlingen.

Extra ondersteuning is er beschikbaar voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Extra uitdaging voor begaafde leerlingen is aanwezig in de vorm van prikkelend materiaal ( groepen 1-4) en een combinatie van uitdagend materiaal en begeleiding in groepjes door de specialist begaafdheid.

Samen met twee andere scholen van Onderwijsgroep Amstelland wordt in oktober 2014 gestart met een of twee dagdelen les aan begaafde leerlingen, een soort Plusklas.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven