De Cirkel

Orion 7 1188 AM Amstelveen

Schoolfoto van De Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters over de Cirkel.

U vindt hier cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen, de samenstelling van ons personeel en onze financiën. Alle informatie staat helder op een rij. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht. Misschien heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen. Neemt u dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Burgerschap; Actief betrokken
  • Bewegend leren
  • Formatief evalueren
  • Kanjerschool
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
527
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Cirkel werkt samen met verscheidene opvang partners.

Kinderrijk is de grootste opvang partner en maakt samen met de Cirkel en onze buurschool deel uit van de Brede School Orion 1b.

Daarnaast werken wij goed samen met Stichting Boon (sportopvang); Majest, Mirakel en Kindzijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven