De Cirkel

Orion 7 1188 AM Amstelveen

Schoolfoto van De Cirkel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij gebruiken voor de leerling tevredenheidspeiling de vragenlijsten van KANVAS, het kwaliteitssysteem van de Kanjertraining.

In de tevredenheidspeiling ziet u voor een deel de effecten van een bijzonder jaar. Door lockdown(s), vanwege de pandemie, is het welbevinden van kinderen afgenomen. Ook de veiligheidsbeleving is afgenomen. Tijdens de evaluatie kwamen we erachter dat de interpretatie van veiligheid ineens wat groter gedragen werd dan door de vragenlijst bedoeld wordt. Waar de lijst vraagt naar de veiligheid in de klas, werd Corona als onveilige factor aangestipt. We verwachten volgend jaar een een toename van het veiligheidsgevoel.

De adviezen vanuit KANVAS nemen wij altijd op in de jaarplannen maar ook tijdens een jaar al in de groepsplannen. Groep 8a scoort niet onvoldoende, ondanks de intensieve Kanjeraanpak. In sommige gevallen is er een individueel plan nodig. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven