Montessorischool De Linde

Lindenlaan 334 1185 NK Amstelveen

  • Sinds november 2015 mogen wij gebruik maken van een prachtig gebouw!
  • Naast het werk aan tafel mag er ook op een kleedje worden gewerkt. Een andere houding, afwisseling in de manier van werken
  • Schoolfoto van Montessorischool De Linde
  • Schoolfoto van Montessorischool De Linde
  • Wij hebben een modern schoolgebouw waar het prettig leren is.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2018 hebben we onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 de tevredenheids- enquête van Beekveld & Terpstra uitgezet. 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven