Montessorischool De Linde

Lindenlaan 334 1185 NK Amstelveen

  • Sinds november 2015 mogen wij gebruik maken van een prachtig gebouw!
  • Naast het werk aan tafel mag er ook op een kleedje worden gewerkt. Een andere houding, afwisseling in de manier van werken
  • Schoolfoto van Montessorischool De Linde
  • Schoolfoto van Montessorischool De Linde
  • Wij hebben een modern schoolgebouw waar het prettig leren is.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Montessorischool De Linde, onderdeel van Amstelwijs.
Iedereen is welkom bij ons op school, maar we verwachten wel dat ouders die voor onze school kiezen, de montessorimethode onderschrijven. Montessori onderwijs betekent voor ons: helpen de kinderen het zelf te doen. Zicht te krijgen op hun ontwikkeling, zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid te dragen voor de consequenties die het maken van keuzes met zich meebrengt.
Naast goede leerresultaten vinden wij een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel gebied belangrijk.

De Linde is een basisschool in Amstelveen waar kinderen zich goed ontwikkelen, waar het team met plezier en gedrevenheid werkt en waar ouders tevreden zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Help mij het zelf te doen
  • Ontdek en gebruik je talenten
  • Heterogene groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voedingsgebied: Amstelveen ten zuiden van de A9
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven