P.C. basisschool De Vuurvogel

Zwartsluiskade 2 3826 EG Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van P.C. basisschool De Vuurvogel

Het team

Toelichting van de school

Je ontmoet op De Vuurvogel leerkrachten die vol passie onderwijs geven. We geven ruimte aan leerlingen om hun eigen initiatieven te ontwikkelen en we krijgen ruimte om eigenaar te zijn van het onderwijsproces. De leerkrachten werken intensief met elkaar samen, zijn enthousiast en betrokken, ontwikkelen zich en zijn teamspeler.

Elk jaar worden teamscholingen georganiseerd. 

Het schoolteam kent zogenaamde werkgroepen die een leerlijn coordineren/aansturen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, worden de volgende stappen doorlopen:

1. Er wordt een aanvraag gedaan in de invalpool bij PIO Transvita;

2. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, dan wordt er een beroep gedaan op leerkrachten die op desbetreffende dag vrij zijn;

3. Leerkrachten die vanuit de werkdrukmiddelen extra ondersteuning geven, worden gevraagd om de groep te draaien;

4. Er wordt gevraagd bij een collega-school of er nog een invaller beschikbaar is;

5. Kinderen worden naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Briljant Onderwijs

Hoogbegaafde kinderen krijgen eenmaal per week les volgens de methode Briljant Onderwijs. Onder leiding van een speciaal daarvoor aangestelde leerkracht werken de kinderen met thema`s. Deze worden gekozen op basis van de Meervoudige Intelligenties van Gardner.

De verdiepingsklas heeft een vaste opzet. Iedere les begint met een startactiviteit: dit kan een bericht uit het nieuws zijn, een filmpje, een verhaal, een opdracht, etc. Daarna wordt er aan thema activiteiten gewerkt. Hier staan 2 methodes centraal: de Taxonomie van Bloom en het Tasc. In de begeleiding wordt met name aandacht besteed aan de executieve vaardigheden van deze leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn bieden we het reguliere onderwijs in compacten aan. Daarnaast krijgen deze kinderen extra lessen om hen uitdaging te geven. Deze lessen zijn gegroepeerd in aanbod voor de groepen 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.

Daarnaast werken we met ondersteuningsboekjes waarin we beschrijven hoe we kinderen die extra ondersteuning nodig hebben helpen.

Via een externe organisatie (Toppertjes) krijgen kinderen met een arrangement extra faciliteiten aangeboden. 

Er is expertise aanwezig voor kinderen met taalonwikkelings stoornissen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons toekomstig aanbod kunt u vinden in ons schoolplan.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken thematisch; via de methodiek van Verhallen benadrukken wij de woordenschat bij de lessen. Ouderparticipatie is van groot belang om de doorgaande lijn in taalaanbod van school naar thuis te verstevigen. De kinderen krijgen de gelegenheid om boekjes te lenen in de bibliotheek van de school. 

Via Bzzzonder worden pedagogisch medewerkster betrokken die extra handen geven in de kleuterklassen. Hierbij nemen ze een deel van de groep mee en doen hiermee activiteiten: rekenen, taal, lezen. 

Terug naar boven