P.C. basisschool De Vuurvogel

Zwartsluiskade 2 3826 EG Amersfoort

  • Karakteristieke woorden voor ons onderwijs.
  • Volop activiteit in de bouwhoek.
  • Meedoen met een dansvoorstelling in de grote hal.
  • De kinderen van groep 3.
  • Belangrijk op De Vuurvogel: het leren van en met elkaar!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van De Vuurvogel.

De Vuurvogel geeft ruimte geven aan de eigen fantasiewereld van het kind. De Vuurvogel zegt wie we zijn: vurig, krachtig, verrassend, veelkleurig, stralend, vol warmte en geborgenheid. Kom kijken en we laten u De Vuurvogel beleven. We geven goed onderwijs en willen het maximale uit iedere leerling halen in een veilige leeromgeving waar geldt: Neem de ruimte, laatje zien!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Vuurvogel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Coöperatief leren
  • Reflecteren
  • Talentontwikkeling
  • Inbreng van leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Vuurvogel stabiliseert, na 10 jaar lang een groeischool te zijn geweest. De schoolorganisatie is dynamisch en past goed bij het karakter van De Vuurvogel. Er zijn 6 kleutergroepen. Van de groepen 3 tot en met 8 zijn er telkens drie groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
552
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De ouders kunnen er voor kiezen om gebruik te maken van de voorschoolse en naschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door SKON

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven