P.C. basisschool 't Anker

Dollardstraat 123 3812 EV Amersfoort

Schoolfoto van P.C. basisschool 't Anker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

't Anker is een brede ondersteuningsschool. Vanuit Samenwerkingsverband De Eem is er een onderwijsondersteuner aan de school verbonden.; vanuit het wijkteam Soesterkwartier is een opvoedondersteuner verbonden. Samen met de interne begeleider (zorgspecialist)  van onze school vormen zij het ondersteuningsteam. De interne begeleider is de contactpersoon voor de ondersteuners als er belemmeringen zijn in de ontwikkeling van een kind.

Hieronder ziet u een aantal specialisten die binnen 't Anker werkzaam zijn.

Daarnaast werken we op school samen met zorgcentrum Uniek. Daarbij zijn aangesloten:

  • een logopedist
  • kinderfysiotherapeut
  • kinderpsycholoog / gedragsspecialist

Door de samenwerking met 'Bibliotheek op School' is aan 't Anker een leesconsulent verbonden. De leesconsulent organiseert samen met een leerkracht activiteiten die het lezen en leesplezier bevorderen.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven