P.C. basisschool 't Anker

Dollardstraat 123 3812 EV Amersfoort

Schoolfoto van P.C. basisschool 't Anker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van christelijke basisschool 't Anker. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie voor het Onderwijs en van de school zelf. Waar de informatie niet voor zichzelf spreekt, leest u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo kunt u zich een beeld vormen van de schoolprestaties van 't Anker.

't Anker: een school in de groenstrook van het Soesterkwartier. Waar het ruim is, om de school heen, in het schoolgebouw zelf en in het hart van de medewerkers. Wij geloven in de behoefte van elk kind om te groeien en zich te ontwikkelen, waarbij de goedheid en talenten van elk uniek kind gezien worden. Wij beloven om ons - in samenwerking met de ouders - in te spannen de ontwikkeling van elk kind te stimuleren door aan te sluiten bij de eigenheid en mogelijkheden van het kind. En om het kind zo veel mogelijk kennis en vaardigheden mee te geven voor de toekomst.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Zelfstandig en actief leren
  • Onderwijs in units
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is de afgelopen jaren gestegen. De verwachting is dat 't Anker zal verder zal gaan groeien. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de opvang op maandag, dinsdag en donderdag op 't Anker, kan uw kind ook op woensdag en vrijdag naar de buitenschoolse opvang. Op deze dagen is deze opvang op een andere locatie in de eigen wijk. De begeleiders van de BSO komen uw kind(eren) op 't Anker ophalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven