DOK12

Laakboulevard 412 3825 KL Amersfoort

 • Schoolfoto van DOK12
 • Schoolfoto van DOK12
 • Schoolfoto van DOK12
 • Schoolfoto van DOK12
 • Schoolfoto van DOK12

In het kort

Toelichting van de school

Op DOK12 willen wij de kinderen toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, waardoor elk kind op DOK12 de gelegenheid krijgt zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij zijn de aspecten je ‘eigen leren’ sturen en ‘de 12 van DOK12’ van belang. Ons onderwijs is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en (persoonlijke) vaardigheden. Wij creëren een leeromgeving waarin aandacht is voor vertrouwen, afstemming op de eigen ontwikkeling en ontdekkingsruimte. Daarbij hechten wij grote waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers. DOK12 bestaat sinds 2008 en is één van de zeventien scholen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (www.kpoa.nl).

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • 12 van DOK12
 • Talentonwikkeling
 • Betekenisvol leren
 • Samen
 • Fouten maken mag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

DOK12 is een relatief kleine school in de wijk Vathorst in Amersfoort.
Op onze school kent iedereen elkaar.
De leerlingen zijn verdeeld over 8 basisgroepen in 4 units.
Het team van DOK12 telt 18 personeelsleden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bzzzonder en SKA verzorgen ook opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Hier zijn kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk veel inspanning te verrichten om leerlingen te laten opgroeien tot wereldwijze burgers. Een belangrijke pijler binnen onze school is sociaal-emotioneel leren (SEL). We vinden het (ook) een taak van de school dat leerlingen vaardigheden leren die nodig zijn om in het dagelijks leven wendbaar met kennis om te gaan, anderen te begrijpen en door anderen begrepen te worden en het eigen handelen te kunnen reguleren. We gaan ervanuit, ondersteund door onderzoek, dat het opleiden en begeleiden van alle leerlingen op sociaal-emotioneel gebied noodzakelijk is. Leerlingen ontwikkelen gedurende de schoolloopbaan de volgende vijf competenties:

 1. Besef hebben van jezelf
 2. Besef hebben van de ander
 3. Keuzes kunnen maken
 4. Relaties kunnen hanteren
 5. Zelfmanagement

Terug naar boven