DOK12

Laakboulevard 412 3825 KL Amersfoort

  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12

In het kort

Toelichting van de school

DOK12, een fijne eigentijdse basisschool met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

DOK12 is een basisschool in het hart van de wijk Vathorst in Amersfoort. Wij zijn nu gehuisvest in de Veencampus samen met Boulevard410. In het schooljaar 2024-2025 verhuizen we samen met Boulevard410 naar een nieuw gebouw in de Laakse Tuinen. Met een gemotiveerd en enthousiast team verzorgen wij dagelijks goed en uitdagend onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezamenlijk verantwoordelijk
  • Brede ontwikkeling
  • Eigenaarschap
  • De 12 van DOK12
  • Unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

DOK12 is een basisschool in het hart van de wijk Vathorst in Amersfoort. Wij zijn gehuisvest in de Veencampus samen met Boulevard410. In het schooljaar 2024-2025 verhuizen we samen met Boulevard410 naar een nieuw gebouw in de Laakse Tuinen. Met een gemotiveerd en enthousiast team verzorgen wij dagelijks goed en uitdagend onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk veel inspanning te verrichten om leerlingen te laten opgroeien tot wereldwijze burgers. Een belangrijke pijler binnen onze school is sociaal-emotioneel leren (SEL). We vinden het (ook) een taak van de school dat leerlingen vaardigheden leren die nodig zijn om in het dagelijks leven wendbaar met kennis om te gaan, anderen te begrijpen en door anderen begrepen te worden en het eigen handelen te kunnen reguleren. We gaan ervanuit, ondersteund door onderzoek, dat het opleiden en begeleiden van alle leerlingen op sociaal-emotioneel gebied noodzakelijk is. Leerlingen ontwikkelen gedurende de schoolloopbaan de volgende vijf competenties.

- Besef hebben van jezelf
- Besef hebben van de ander
- Keuzes kunnen maken
- Relaties kunnen hanteren
- Zelfmanagement

Terug naar boven