DOK12

Laakboulevard 412 3825 KL Amersfoort

  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12
  • Schoolfoto van DOK12

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 6 tot en met 8 van DOK12 geven jaarlijks aan hoe tevreden ze zijn over de school. De informatie uit de enquête wordt gebruikt om een SWOT te maken gezien vanuit het perspectief van de leerling. De leerlingen waarderen onze school schooljaar 2021-2022 met een 8.1. De afgelopen jaren scoren we vanuit de leerlingenpeiling rond de 8.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten hoe ouders de school ervaren, waardoor wij een oudertevredenheidspeiling afnemen. 
In schooljaar 2020-2021 geven ouders DOK12 gemiddeld een 7,4. De deskundigheid van de leerkracht scoort hierbij het hoogst met een 7,9. Een aandachtspunt is de inbreng en mogelijkheden om mee te denken, dit onderdeel scoort net geen 7. Ouderbetrokkenheid is iets waar wij grote waarde aan hechten aangezien ouder(s)/verzorger(s) één van onze belangrijkste samenwerkingspartners is. Met de huidige maatregelen van Corona is het helaas niet mogelijk geweest om ouders het gehele schooljaar veel in de school te hebben en live te spreken. Dit hopen we volgend schooljaar weer gewoon te mogen doen. De laatste periode van schooljaar 2021-2022 hebben we ouders weer meer kunnen betrekken bij uitjes, hulp tijdens educatieve lessen binnen de school en afsluitingen van onze Kernconcepten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven