P.C. basisschool Kon-Tiki

Oceaan 6 3825 WC Amersfoort

  • Schoolfoto van P.C. basisschool Kon-Tiki
  • Schoolfoto van P.C. basisschool Kon-Tiki
  • Rijk onderwijs voor het jonge kind

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Kon-Tiki. Op het schoolvenster vindt u informatie over de school zoals grootte, prestatie en achtergronden. Kon-Tiki is een school waar we gaan voor kwalitatief goed onderwijs, daarnaast is er aandacht voor ondernemend leren. Kon-Tiki is een christelijke basisschool in de levendige Amersfoortse wijk Vathorst. We zijn een school waar ontmoeten centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt en welkom is. We stimuleren kinderen om met een open blik naar de wereld en de mensen om hen heen te kijken. Kinderen maken kennis met verschillende achtergronden, culturen en religies.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend
  • Veilig
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kon-Tiki bestaat sinds augustus 2008 en is gestart met 6 leerlingen. September 2023 heeft de school 422 leerlingen. Kon-Tiki is een groeiende school binnen een nieuwe wijk in Amersfoort (deelgebied de Bron in Vathorst, Amersfoort-noord). De grootste instroom vindt plaats bij de onderbouw, maar er is ook instroom in midden- en bovenbouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kon-Tiki is gehuisvest in een zogenaamde MFA (multi functionele accommodatie). In het gebouw zijn ook andere organisaties aanwezig, waaronder voorschoolse en naschoolse opvang (Partou) en sport (SRO).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven