Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land

Watersteeg 87 3824 EL Amersfoort

  • Samenwerking met de bibliotheek. Veel aandacht voor lezen en leesplezier!
  • In 2019 certificering Vreedzame School ontvangen!
  • In 2018 gestart met realisatie van een groen schoolplein. Op de foto onze 'woestijn met oase'. Spelend en ontdekkend leren naar hartenlust!
  • Opening schooljaar 2019-2020 met confetti-shooters!
  • Wij zijn een afvalarme school.
Alle leerlingen krijgen een dopper om (plastic) afval tegen te gaan en gezond gedrag te stimuleren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVensters van OKC Het Nieuwe Land.

Kijk op www.kindcentrumhetnieuweland.nl voor een volledig beeld van onze school.
Voor een persoonlijke rondleiding kunt u ook altijd contact met ons opnemen via info.nieuweland@meerkring.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School in de Wereld
  • Burgerschap en integratie
  • Talentontwikkeling
  • Kleurrijk
  • Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven