RK Caeciliaschool

Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort

  • Schoolfoto van RK Caeciliaschool
  • Tijdens een coöperatieve werkvorm zijn alle kleuters met elkaar in gesprek.
  • Leren lezen doe je op veel verschillende manieren. Wat werkt voor welk kind?

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van de Caeciliaschool.

Samen geven we leren kleur! Ieder kind is uniek en kleurt de wereld. Op onze school scheppen we een klimaat waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Een plek waar kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken. We staan voor het geven van kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving!

Wij nodigen u uit om bij ons binnen te kijken; via deze vensters, onze website http://www.caeciliaschool.nl en bij ons op de Caeciliaschool!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig schoolklimaat
  • Handelings Gericht Werken
  • Focus op rekenen en taal
  • Samenwerken
  • Spelend & ontdekkend leren OB

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Caeciliaschool is een middelgrote school in de wijk Randenbroek met 361 leerlingen op 1 oktober 2020.

De leerlingen zijn verdeeld over 14 groepen. Januari 2021 starten we met een instroomgroep.

Er werken 30 teamleden op de Caeciliaschool: http://caeciliaschool.nl/team.


Weergave

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven