RK Caeciliaschool

Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort

  • Het schoolplein is in schooljaar 2020-2021 volledig vernieuwd. Ook buiten is er sprake van een uitdagende speelleeromgeving.
  • We zijn trots op onze mooie schoolbibliotheek met een prachtige collectie kinderboeken.
  • Wij zorgen samen voor een veilig klimaat, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
  • Spelend en ontdekkend leren staat centraal in ons onderwijs aan het jonge kind.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van de Caeciliaschool.

Samen geven we leren kleur! Ieder kind is uniek en kleurt de wereld. Op onze school scheppen we een klimaat waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Een plek waar kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken. We staan voor het geven van kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving!

Wij nodigen u uit om bij ons binnen te kijken; via deze vensters, onze website http://www.caeciliaschool.nl en bij ons op de Caeciliaschool!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig schoolklimaat
  • Handelingsgericht werken
  • Focus op kernvakken
  • Samenwerken
  • Spelend & ontdekkend leren OB

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Caeciliaschool is een middelgrote school in de wijk Randenbroek met ongeveer 400 leerlingen (juni 2023).

De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. 

Er werken ongeveer 40 teamleden op de Caeciliaschool.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Caeciliaschool mag iedereen zichzelf zijn. Daarbij is het belangrijk dat we ons aan de gezamenlijk opgestelde afspraken en regels houden. Binnen het kader geven we elkaar de mogelijkheid  eigen grenzen aan te geven. Daarmee handelen we zichtbaar vanuit dezelfde grondhouding. De grondhouding op de Caeciliaschool blijft na het opstellen regelmatig onderwerp van gesprek. Werknemers van de school en de ouders hebben een voorbeeldfunctie om de grondhouding actief uit te dragen.   We vinden het belangrijk dat er een veilig leerklimaat heerst op school en dat we preventief handelen.
Op de Caeciliaschool hanteren we de drie schoolafspraken:
·         We zorgen goed voor onszelf
·         We zorgen goed voor elkaar
·         We zorgen goed voor onze omgeving
Deze afspraken zijn zichtbaar in de hele school.         

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling handelen wij volgens de meldcode (zie bijlage).

Het veiligheidsplan wordt herzien in schooljaar 2023-2024.

Terug naar boven