Openbaar Kindcentrum De Meander

Het Avontuur 45 3823 DW Amersfoort

In ieder jaargetijde staan wij er gekleurd op!

In het kort

Toelichting van de school

Midden in Kattenbroek, de wijk van Amersfoort die bekend staat om zijn bijzondere woningen, ligt de openbare basisschool/kindcentrum De Meander. Een school die zich heeft gespecialiseerd in het circuitonderwijs. Kinderen ontwikkelen zich niet rechttoe rechtaan. Hun ontwikkeling gaat met sprongen en zo nu en dan kronkelend, met omwegen. Als een rivier die zich een weg zoekt van de bron tot aan de monding. De naam van onze school refereert daaraan. De Meander biedt leerlingen de ruimte zich te ontwikkelen en te leren via een methode die het beste bij hen past. Om nader kennis te maken met onze school verwijzen wij u graag naar onze website obs-demeander.nl OBS De Meander is onderdeel van Stichting Meerkring en staat daarmee garant voor kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Kinderen vanaf 2 jaar zijn bij ons welkom in de Speelleergroepen van Ska-Kinderopvang. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • circuitonderwijs
  • veilig en verantwoordelijk
  • zelfstandigheid en plannen
  • professionaliteit, samen
  • passie, plezier, vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in de leeftijd 4 -12 jaar daalt op stedelijk- en wijkniveau. Wij zien bij ons op school echter een ander beeld. Op 1 oktober 2021 hadden wij 192 leerlingen. Dit houdt wel in dat wij met 7 leerlingen gestegen zijn t.o.v. het jaar ervoor. Daarmee groeit ook ons wijkaandeel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven