Christelijke Basisschool De Regenboog

Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen

Hier ziet u de school met aan de voorzijde een plein met veel bewegingsmogelijkheden voor de kinderen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij afwezigheid van leerkrachten is in het primair onderwijs een structureel probleem. Enkele leerkrachten van de scholen binnen de federatie S-O-M zitten in de vervangingspool. Zij kunnen ingezet worden als vervanger. Op deze manier proberen we de continuïteit van het leerproces zo goed mogelijk te realiseren. Indien er geen vervangers zijn, overwegen we de volgende oplossingen:

- Als er alleen maar een onderbouwvervanger beschikbaar is, wisselen we intern om in de bovenbouw te vervangen.

- Als er taakrealisatie of uren voor de interne begeleiding kunnen worden geruild, dan vindt dat plaats. De uren zullen niet vervallen.

- De groep verdelen over andere groepen (dit gebeurt maximaal voor één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).

- Uitzetten van een vervangingsverzoek naar IPPON

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij groep drie valt voorlezen en begrijpend lezen onder de methode lijn 3

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn een school met leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Als school krijgen we te maken met leerlingen die vanwege uiteenlopende redenen moeite hebben met het onderwijs. We proberen als school de leerlingen te helpen en te begeleiden binnen onze mogelijkheden. Om een indruk te geven van de problematieken waar leerlingen op onze school hinder van ondervinden noemen we hieronder een aantal problematieken:

  • dyslexie
  • Taal/spraak problematieken
  • syndroom van down
  • hoofdbegaafdheid
  • autistisch spectrum
  • motorische problemen

Binnen de school proberen we leerlingen extra begeleiding te bieden door zowel binnen als buiten de groepen extra begeleiding te geven. Hiervoor zijn op specifieke dagen leerkrachten beschikbaar en op het moment dat wij als school de zorg/begeleiding niet kunnen bieden wordt er hulp van externen ingeschakeld. We proberen als school op allerlei verschillende manieren om de leerlingen optimale mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven