Christelijke Basisschool De Regenboog

Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen

Hier ziet u de school met aan de voorzijde een plein met veel bewegingsmogelijkheden voor de kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van CBS De Regenboog.

De Regenboog is een open Christelijke basisschool. Onze school staat open voor alle leerlingen, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) de identiteit van de school respecteren. De Regenboog laat zich, ook voor wat betreft de omgang met elkaar, inspireren door de Bijbel. We dragen de zorg voor het welbevinden van ieder kind en zoeken naar de mogelijkheden voor kinderen, zodat zij hun talenten kunnen ontplooien en verder ontwikkelen. Het is ons doel dat leerlingen zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen en doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. 

We werken vanuit onze slogan: 'Geef(t) je toekomst kleur!'

Dit venster geeft informatie over onze school. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniciteit
  • Geborgenheid
  • Kansrijk
  • Ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose van het leerlingaantal laat een stabiel beeld zien. Het gemiddelde aantal leerlingen zal de komende schooljaren aan het eind van het schooljaar rond de 220 liggen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven