PCB de Fontein

De Oude Wereld 52 2408 JV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PCB de Fontein

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein heeft een duidelijke missie: "Samen betekenisvol ontwikkelen". Vanuit de christelijke identiteit ontwikkelen we ons door samenwerken, samen vieren en de verbinding aan te gaan tussen ouder(s)-kind-school. We creëren een veilige sfeer waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en wij hen stimuleren en uitdagen om zich te ontwikkelen. Hiervoor zetten we onder andere muziek en bewegend leren in. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PBS, goed gedrag kun je leren
  • Verbinding
  • Bewegend leren
  • Muziek
  • Presenteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze visie: alles wat je aandacht geeft groeit.

Onze missie: "Samen betekenisvol ontwikkelen” Vanuit onze christelijke  identiteit gaan wij uit van: respect voor elkaar, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en het bieden van een veilige leeromgeving.

Wij werken vanuit het Positive Behavior Support (versterken van gewenst gedrag)

Onze speerpunten: verbinding, bewegend leren, muziek en presenteren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U heeft op De Fontein de keuze om uw kind thuis of op school te laten lunchen.

Ouders kunnen voor de voor- en naschoolse opvang gebruik maken van diverse kinderopvangorganisaties in de buurt. We werken nauw samen met Junis-Atlantis in het gebouw van onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de algemene schoolgids van Scope, artikel 4.7, staat beschreven hoe de klachtenregeling er uit ziet. Op De Fontein hebben we een intern aanspreekpunt, mevr. van der Meer. 

Terug naar boven