PCB de Fontein

De Oude Wereld 52 2408 JV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PCB de Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Fontein.

PCB De Fontein is een reguliere basisschool, met als motto: "Samen betekenisvol ontwikkelen"
We vinden het belangrijk om samen te werken, samen te leren en samen te vieren. We zoeken verbinding met elkaar; kinderen, ouders en school. Op De Fontein werken we met PBS (Schoolwide Positive Behavior Support), bewegend leren en we zetten muziek in.
Leerkrachten, kinderen en ouders tonen zich actief betrokken en dat komt ten goede aan de sfeer op onze school. Een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en waar wij hen stimuleren en uitdagen om zich te ontplooien.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: http://www.pcbdefontein.nl/


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PBS, goed gedrag kun je leren
  • Muziek
  • Bewegend leren
  • Verbinding
  • Presenteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Fontein staat in de wijk Kerk en Zanen. De school bestaat inmiddels 30 jaar. Nadat het leerlingenaantal een aantal jaren terug gelopen is, is de Fontein nu weer aan het groeien. Mensen uit de wijk, en zelfs buiten de wijk, weten de weg naar De Fontein weer te vinden, mede doordat we een heldere profilering hebben als kleine school waar kinderen echt gezien worden. Als enige school in de wijk bieden wij kinderen (en hun ouders) -naast muziek, PBS en bewegend leren - de keuze om thuis of op school te lunchen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders kunnen voor de voor- en naschoolse opvang gebruik maken van diverse kinderopvangorganisaties in de buurt. We werken nauw samen met Junis-Atlantis in het gebouw van onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de algemene schoolgids van Scope, artikel 4.7, staat beschreven hoe de klachtenregeling er uit ziet. Op De Fontein hebben we een intern aanspreekpunt, mevr. van der Meer. 

Terug naar boven