PCB de Fontein

De Oude Wereld 52 2408 JV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PCB de Fontein

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein heeft een duidelijke visie: “Samen betekenisvol ontwikkelen”.

Op De Fontein leren we met en van elkaar. Samen met alle betrokkenen voelen wij ons verantwoordelijk voor de maximale ontwikkeling van al onze leerlingen en doen dat door het bieden van een veilige en stimulerende omgeving, midden in de samenleving. 

Wij streven ernaar om met onze leerlingen resultaten te behalen die passend zijn bij wat we van hen mogen verwachten. Ze worden begeleid om zelfstandig en vol zelfvertrouwen de volgende stap in hun ontwikkeling te maken.

Positive Behavior Support is de manier waarop De Fontein werkt om een veilige omgeving te creëren. Vanuit de gedachte dat alles wat je aandacht geeft groeit, werken we vanuit positieve gedragsverwachtingen en bekrachtigen we goed gedrag.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of naar eigen tempo, wij zorgen ervoor dat hier ruimte voor is. Ieder kind heeft eigen ontwikkelpunten en kan bij ons zichzelf zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wat je aandacht geeft groeit
  • Met elkaar en van elkaar leren
  • Muziek, zang en dans
  • Bewegend leren
  • (Kleuter)maatjes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 werd de school bezocht door 159 leerlingen, een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens de Vensters prognose zal er na dit schooljaar weer een lichte groei zichtbaar zijn. De school wordt bezocht door overwegend hoogopgeleide ouders, dit is logisch gezien de opbouw van de wijk. Daarnaast kiezen enkele gezinnen van buiten de wijk ook bewust voor De Fontein, ondanks de langere reistijd. De schoolweging is 28,2 bij een spreiding van 6,3. De gemiddelde schoolweging is 30, dat betekent dat De Fontein daar iets onder zit, dit herkennen wij. Onze school heeft vooral hoogopgeleide ouders. De gemiddelde spreiding is 6, dat betekent dat er weinig verschil zit in de achtergrond van kinderen. Ons aanbod is afgestemd op onze populatie. De Fontein is ruimhartig in haar beleid naar leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, dit betekent dat wij regelmatig kinderen hebben met een arrangement of een eigen leerlijn. Dit kan een effect hebben op de hoogte van onze uitstroomcijfers.

Op 1 februari 2023 zaten er ook 60 leerlingen op de Oekraïne school, die sinds voorjaar 2022 bij ons op de tweede etage is gevestigd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U heeft op De Fontein de keuze om uw kind thuis of op school te laten lunchen.

Ouders kunnen voor de voor- en naschoolse opvang gebruik maken van diverse kinderopvangorganisaties in de buurt. We werken nauw samen met Junis-Atlantis in het gebouw van onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de algemene schoolgids van Scope, artikel 4.7, staat beschreven hoe de klachtenregeling er uit ziet. Op De Fontein hebben we een intern aanspreekpunt, mevr. van der Meer. 

Terug naar boven